The Romantic Blogger

Romance book reviews

ג'יי. טי. גייסינגר / Beautifully Cruel / J.T. Geissinger ❤🐺

לסקירה בעברית, תגללו למטה! 👇

24-year-old Truvy (Tru) Sullivan studies law in Boston and works as a waitress in a local diner. For 11 months, a mysterious tattooed man dressed in Armani suits (whom she calls "wolf") comes to the restaurant, drinks coffee and just stares at her… then gets up and leave. 😱

📚 "𝐆𝐨𝐨𝐝 𝐠𝐮𝐲 𝐰𝐡𝐨 𝐝𝐨𝐞𝐬 𝐛𝐚𝐝 𝐭𝐡𝐢𝐧𝐠𝐬…𝐨𝐫 𝐛𝐚𝐝 𝐠𝐮𝐲 𝐰𝐡𝐨 𝐝𝐨𝐞𝐬 𝐠𝐨𝐨𝐝 𝐭𝐡𝐢𝐧𝐠𝐬?" 📚

He never sits in other waitress areas… He never talk to her… She has no idea what his name is, how old is he or what he does for a living… but she has no doubt he is trouble. 💥

I won't tell you much about Liam Black, because one of the things I enjoyed most about this book, was finding out the answer myself. 😉❤

But then… he saves her and gives her an offer she can't refuse. 🐺🐺🐺

📚 "𝐌𝐲 𝐰𝐨𝐥𝐟. 𝐌𝐲 𝐝𝐞𝐚𝐝𝐥𝐲 𝐩𝐫𝐨𝐭𝐞𝐜𝐭𝐨𝐫, 𝐝𝐚𝐫𝐤 𝐤𝐧𝐢𝐠𝐡𝐭 𝐢𝐧 𝐀𝐫𝐦𝐚𝐧𝐢 𝐚𝐫𝐦𝐨𝐫 𝐫𝐢𝐩𝐩𝐢𝐧𝐠 𝐭𝐨 𝐬𝐡𝐫𝐞𝐝𝐬 𝐭𝐡𝐨𝐬𝐞 𝐰𝐡𝐨 𝐝𝐚𝐫𝐞 𝐭𝐨 𝐡𝐚𝐫𝐦 𝐦𝐞.
𝐈 𝐰𝐨𝐧𝐝𝐞𝐫 𝐰𝐡𝐚𝐭 𝐭𝐡𝐞 𝐆𝐫𝐢𝐦𝐦 𝐛𝐫𝐨𝐭𝐡𝐞𝐫𝐬 𝐰𝐨𝐮𝐥𝐝 𝐡𝐚𝐯𝐞 𝐭𝐨 𝐬𝐚𝐲 𝐚𝐛𝐨𝐮𝐭 𝐡𝐢𝐦. 𝐇𝐞’𝐬 𝐰𝐚𝐲 𝐦𝐨𝐫𝐞 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐞𝐬𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐚𝐧 𝐭𝐡𝐚𝐭 𝐠𝐫𝐚𝐧𝐝𝐦𝐚-𝐠𝐨𝐛𝐛𝐥𝐞𝐫 𝐭𝐡𝐞𝐲 𝐜𝐫𝐞𝐚𝐭𝐞𝐝 𝐟𝐨𝐫 𝐋𝐢𝐭𝐭𝐥𝐞 𝐑𝐞𝐝." 📚

OH MY GOD, I loved this book! 😍
J.T. Geissinger is one of my favorite authors and with this book, she reminded me why I love to read so much – for the thrill, passion, fun and mystery… and let me tell you, it HAD IT ALL! 🔥❤

Tru was awesome – full of spunk, wit and power. I couldn't stop laughing because of her big mouth! 😍
And Liam? God have mercy, Liam Black is the definition of an alpha, but not the typical cliche one. Oh boy, he was so fucking sexy that I had to stop myself from licking my Kindle's screen!!! 😂🐺

📚 “𝐈’𝐦 𝐧𝐨𝐭 𝐚𝐟𝐫𝐚𝐢𝐝 𝐨𝐟 𝐲𝐨𝐮. 𝐈’𝐦 𝐚𝐟𝐫𝐚𝐢𝐝 𝐟𝐨𝐫 𝐲𝐨𝐮, 𝐟𝐨𝐫 𝐚𝐥𝐥 𝐭𝐡𝐞 𝐭𝐡𝐢𝐧𝐠𝐬 𝐈 𝐰𝐚𝐧𝐭 𝐟𝐫𝐨𝐦 𝐲𝐨𝐮 𝐭𝐡𝐚𝐭 𝐈 𝐭𝐡𝐢𝐧𝐤 𝐲𝐨𝐮 𝐣𝐮𝐬𝐭 𝐦𝐢𝐠𝐡𝐭 𝐠𝐢𝐯𝐞.” 📚

Yes, there were some parts that made me roll my eyes, but book with an Alpha Hero doesn't make you do that…?

This book is the full package: it has romance, action, great chemistry and it will make you laugh out loud – with characters so different, but they match like two pieces of a puzzle. ❤💥

my recommendation? Don't read reviews with spoilers and don't wait another second… just start reading.
NOW!!! 👑🐺

*** 𝕀 𝕣𝕖𝕔𝕖𝕚𝕧𝕖𝕕 𝕒𝕟 𝔸ℝℂ 𝕗𝕣𝕠𝕞 𝕥𝕙𝕖 𝕒𝕦𝕥𝕙𝕠𝕣 𝕗𝕠𝕣 𝕒𝕟 𝕙𝕠𝕟𝕖𝕤𝕥 𝕣𝕖𝕧𝕚𝕖𝕨 ***

▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️

📖 ᖴOᒪᒪOᗯ ᗰE Oᑎ IᑎᔕTᗩGᖇᗩᗰ: https://www.instagram.com/the_romantic_blogger/

📖 ᐯIᔕIT ᗰY ᗷᒪOG ᖴOᖇ ᗰOᖇE ᖇEᐯIEᗯᔕ: https://books-romance.com/

📖 GOOᗪᖇEᗩᗪᔕ: https://bit.ly/3acMRMP


טרובי (טרו) סאליבן בת ה-24 לומדת משפטים בבוסטון ועובדת כמלצרית בדיינר מקומי. במשך 11 חודשים נכנס למסעדה גבר מסתורי ומקועקע הלבוש בחליפות ארמני (שאותו היא מכנה "הזאב"). הוא מגיע לשתות קפה, בוהה בה… ואז קם והולך. 😱

📚 "𝐆𝐨𝐨𝐝 𝐠𝐮𝐲 𝐰𝐡𝐨 𝐝𝐨𝐞𝐬 𝐛𝐚𝐝 𝐭𝐡𝐢𝐧𝐠𝐬…𝐨𝐫 𝐛𝐚𝐝 𝐠𝐮𝐲 𝐰𝐡𝐨 𝐝𝐨𝐞𝐬 𝐠𝐨𝐨𝐝 𝐭𝐡𝐢𝐧𝐠𝐬?" 📚

הוא לעולם לא יושב באזור של מלצריות אחרות… הוא אף פעם לא דיבר איתה… אין לה מושג איך קוראים לו, בן כמה הוא או מה הוא עושה… אבל אין לה ספק שהוא צרה צרורה. 💥

אני לא אפרט על ליאם בלאק, כי אחד החלקים שהכי נהניתי מהם בספר, הוא לגלות את התשובה לכך בעצמי. 😉❤

אבל אז… הוא מציל אותה, ומציע לה הצעה שלא תוכל לסרב לה! 🐺🐺🐺

📚 "𝐌𝐲 𝐰𝐨𝐥𝐟. 𝐌𝐲 𝐝𝐞𝐚𝐝𝐥𝐲 𝐩𝐫𝐨𝐭𝐞𝐜𝐭𝐨𝐫, 𝐝𝐚𝐫𝐤 𝐤𝐧𝐢𝐠𝐡𝐭 𝐢𝐧 𝐀𝐫𝐦𝐚𝐧𝐢 𝐚𝐫𝐦𝐨𝐫 𝐫𝐢𝐩𝐩𝐢𝐧𝐠 𝐭𝐨 𝐬𝐡𝐫𝐞𝐝𝐬 𝐭𝐡𝐨𝐬𝐞 𝐰𝐡𝐨 𝐝𝐚𝐫𝐞 𝐭𝐨 𝐡𝐚𝐫𝐦 𝐦𝐞.
𝐈 𝐰𝐨𝐧𝐝𝐞𝐫 𝐰𝐡𝐚𝐭 𝐭𝐡𝐞 𝐆𝐫𝐢𝐦𝐦 𝐛𝐫𝐨𝐭𝐡𝐞𝐫𝐬 𝐰𝐨𝐮𝐥𝐝 𝐡𝐚𝐯𝐞 𝐭𝐨 𝐬𝐚𝐲 𝐚𝐛𝐨𝐮𝐭 𝐡𝐢𝐦. 𝐇𝐞’𝐬 𝐰𝐚𝐲 𝐦𝐨𝐫𝐞 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐞𝐬𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐚𝐧 𝐭𝐡𝐚𝐭 𝐠𝐫𝐚𝐧𝐝𝐦𝐚-𝐠𝐨𝐛𝐛𝐥𝐞𝐫 𝐭𝐡𝐞𝐲 𝐜𝐫𝐞𝐚𝐭𝐞𝐝 𝐟𝐨𝐫 𝐋𝐢𝐭𝐭𝐥𝐞 𝐑𝐞𝐝." 📚

אהאהאהאה, אני מאוהבת בספר הזה!!! 😍
ג'יי. טי. גייסינגר היא סופרת מדהימה ובעזרת הספר הזה, הזכירה לי למה אני כל כך אוהבת לקרוא – בשביל הכיף, הריגוש, התשוקה והמסתורין. 🔥❤

טרו אדירה – חצופה, שנונה, חזקה ולא הפסקתי לצחוק בגלל הפה הגדול שלה! 😍
וליאם? אלוהים שבשמים, ליאם בלאק הוא ההגדרה של גבר אלפא. אבל לא הקיטשי והטיפוסי, אלא בדיוק במידה הנכונה… בחיי, הוא היה כל כך סקסי שהייתי צריכה לעצור את עצמי מללקק את המסך של הקינדל!!! 😂🐺

📚 “𝐈’𝐦 𝐧𝐨𝐭 𝐚𝐟𝐫𝐚𝐢𝐝 𝐨𝐟 𝐲𝐨𝐮. 𝐈’𝐦 𝐚𝐟𝐫𝐚𝐢𝐝 𝐟𝐨𝐫 𝐲𝐨𝐮, 𝐟𝐨𝐫 𝐚𝐥𝐥 𝐭𝐡𝐞 𝐭𝐡𝐢𝐧𝐠𝐬 𝐈 𝐰𝐚𝐧𝐭 𝐟𝐫𝐨𝐦 𝐲𝐨𝐮 𝐭𝐡𝐚𝐭 𝐈 𝐭𝐡𝐢𝐧𝐤 𝐲𝐨𝐮 𝐣𝐮𝐬𝐭 𝐦𝐢𝐠𝐡𝐭 𝐠𝐢𝐯𝐞.” 📚

כן, היו כמה חלקים שגרמו לי לגלגל עיניים, אבל באיזה ספר עם גיבור אלפא זה לא קורה…?

בשורה התחתונה, יש בספר הזה הכל: רומנטיקה, אקשן, כימיה מעולה ורגעי קומדיה קורעים מצחוק – על דמויות כל כך שונות, אבל מתאימות אחת לשניה כמו שני חלקי פאזל. ❤💥

המלצה שלי? אל תחפשו סקירות עם ספויילרים ואל תחכו… פשוט תתחילו לקרוא.
עכשיו!!! 👑🐺

‏זמין כרגע באנגלית בלבד. 🔤
• ‏הספר יהיה זמין לרכישה באמזון מיום שישי 15.5:
https://amzn.to/3dHQZpF 🔜

***קיבלתי קובץ ARC בתמורה לכתיבת סקירה אובייקטיבית***

▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️

📖 מוזמנות לעקוב גם באינסטוש: 🎉 https://www.instagram.com/the_romantic_blogger/

📖 לסקירות נוספות: 📚 https://books-romance.com/

📖 לספרים המתורגמים של ג'יי. טי גייסינגר (הוצאת אדל): https://bit.ly/3fUYcon

📖 לפרופיל שלי בגודרידס: 🔖 https://bit.ly/3acMRM

ג'יי. טי. גייסינגר / Beautifully Cruel / J.T. Geissinger ❤🐺

:קטגוריותARC, Erotic Novel, Mafia, Romantic comedy, Romantic Novel, כללי, מאפיה, ספרים באנגלית, קומדיה רומנטית, רומן אירוטי, רומן רומנטי

תגובה אחת

טרקבאקים

  1. International Women's Day in romance books / יום האישה הבינלאומי בספרי רומן רומנטי – 2022 👑💪👸 – The Romantic Blogger

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s