The Romantic Blogger

Romance book reviews

כאוס / אמרי רוז / Sweet Chaos / Emery Rose 💜💥

לסקירה בעברית, תגללו למטה! 👇

Dylan intrigued me after I met him in "Wilder Love" and I was so exited to read his story. 😍
This is the second book, but it can certainly be read as a stand-alone. 💜

📚 “𝙄𝙩’𝙨 𝙨𝙩𝙞𝙡𝙡 𝙬𝙧𝙤𝙣𝙜.”
“𝙏𝙝𝙚𝙣 𝙬𝙝𝙮 𝙙𝙤𝙚𝙨 𝙞𝙩 𝙛𝙚𝙚𝙡 𝙨𝙤 𝙛𝙪𝙘𝙠𝙞𝙣𝙜 𝙧𝙞𝙜𝙝𝙩?” 📚

Dylan St. Clair is the mysterious bad boy with the dirty mouth (yum!) and a heavy burden on his shoulders. 💣
Although he grew up with nothing and suffered his whole life from people who saw him as not good enough, Dylan managed to build himself – and now at 27, he's rich and successful – but deep down, he is still the same broken boy. His walls are high and his heart is guarded… until Scarlet came back into his life. 💜💥

📚 “𝙎𝙝𝙚 𝙢𝙖𝙙𝙚 𝙢𝙚 𝙬𝙞𝙨𝙝 𝙛𝙤𝙧 𝙨𝙤𝙢𝙚𝙩𝙝𝙞𝙣𝙜 𝙄’𝙙 𝙣𝙚𝙫𝙚𝙧 𝙬𝙖𝙣𝙩𝙚𝙙 𝙗𝙚𝙛𝙤𝙧𝙚. 𝙏𝙤 𝙗𝙚 𝙩𝙝𝙚 𝙝𝙚𝙧𝙤 𝙞𝙣 𝙨𝙤𝙢𝙚𝙤𝙣𝙚’𝙨 𝙛𝙖𝙞𝙧𝙮 𝙩𝙖𝙡𝙚 𝙞𝙣𝙨𝙩𝙚𝙖𝙙 𝙤𝙛 𝙩𝙝𝙚 𝙫𝙞𝙡𝙡𝙖𝙞𝙣.” 📚


Scarlet Woods is full of life and spunk, strong, ambitious and the only rebel in a family who is chasing money and success. 💸
Growing up, she was always second best after her sister Sierra, because she was not driven by money, but passion – and now, at 21, she is trying to find her own way, after being financially cut off by her father. 💥💜

But the past and the present collide when Dylan returns to her life, the guy she has loved ever since she was just a child, the man she can never have…
*Her sister's ex.* 😱😱😱

📚 “𝙀𝙫𝙚𝙣 𝙗𝙮 𝙢𝙮 𝙡𝙤𝙬 𝙨𝙩𝙖𝙣𝙙𝙖𝙧𝙙𝙨, 𝙞𝙩 𝙬𝙖𝙨 𝙬𝙧𝙤𝙣𝙜 𝙩𝙤 𝙢𝙚𝙨𝙨 𝙬𝙞𝙩𝙝 𝙢𝙮 𝙚𝙭-𝙜𝙞𝙧𝙡𝙛𝙧𝙞𝙚𝙣𝙙’𝙨 𝙡𝙞𝙩𝙩𝙡𝙚 𝙨𝙞𝙨𝙩𝙚𝙧.
𝘽𝙪𝙩 𝙬𝙝𝙚𝙣 𝙝𝙖𝙙 𝙄 𝙚𝙫𝙚𝙧 𝙙𝙤𝙣𝙚 𝙩𝙝𝙚 𝙧𝙞𝙜𝙝𝙩 𝙩𝙝𝙞𝙣𝙜?” 📚

They both know it's forbidden, but even though they try, they just can't keep away from one other… 😬
Will Scarlet break Dylan's walls? Will she finally be more than the second choice? And will Dylan find the person to believe in him and fight for him…? 💜

📚 “𝙄 𝙖𝙢 𝙝𝙚𝙧𝙨, 𝙖𝙣𝙙 𝙨𝙝𝙚 𝙞𝙨 𝙢𝙞𝙣𝙚, 𝙖𝙣𝙙 𝙬𝙚 𝙖𝙧𝙚 𝙚𝙫𝙚𝙧𝙮𝙩𝙝𝙞𝙣𝙜.” 📚

So… there were some parts in the plot that didn't work out for me and some twists that frustrated me (especially her sister's Sienna clichéd behavior) – but other than that, it was a great book!!! 👏💜
Sexy, emotional, full of heartache but sweet at the same time, sometimes frustrating, but witty, romantic and SO HOT. 🔥🔥🔥

It was a journey of forbidden love – where two lost souls try to find their way, separately and together, and proved that true love is worth fighting for! 💥💜

*** 𝕀 𝕣𝕖𝕔𝕖𝕚𝕧𝕖𝕕 𝕒𝕟 𝔸ℝℂ 𝕗𝕣𝕠𝕞 𝕥𝕙𝕖 𝕒𝕦𝕥𝕙𝕠𝕣 𝕗𝕠𝕣 𝕒𝕟 𝕙𝕠𝕟𝕖𝕤𝕥 𝕣𝕖𝕧𝕚𝕖𝕨 ***

▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️

📖 ᖴOᒪᒪOᗯ ᗰE Oᑎ IᑎᔕTᗩGᖇᗩᗰ: 🎉 https://www.instagram.com/the_romantic_blogger/

📖 ᐯIᔕIT ᗰY ᗷᒪOG ᖴOᖇ ᗰOᖇE ᖇEᐯIEᗯᔕ: https://books-romance.com/

📖 GOOᗪᖇEᗩᗪᔕ: https://bit.ly/3acMRMP

📖 GET YOᑌᖇ ᑕOᑭY ᑎOᗯ: https://amzn.to/2UE3BY3


דילן סיקרן אותי אחרי שפגשתי אותו בספר "Wilder Love" ולגמרי התרגשתי לקרוא את סיפורו. 😍
זהו אמנם הספר השני, אבל בהחלט יכול להיקרא כסטנד אלון. 💜

📚 “𝙄𝙩’𝙨 𝙨𝙩𝙞𝙡𝙡 𝙬𝙧𝙤𝙣𝙜.”
“𝙏𝙝𝙚𝙣 𝙬𝙝𝙮 𝙙𝙤𝙚𝙨 𝙞𝙩 𝙛𝙚𝙚𝙡 𝙨𝙤 𝙛𝙪𝙘𝙠𝙞𝙣𝙜 𝙧𝙞𝙜𝙝𝙩?” 📚

דילן סנט קלייר הוא הילד הרע, המסתורי, עם הדיבור המלוכלך (יאמי!) אשר נושא עול כבד על כתפיו. 💣
הוא אמנם גדל בלי כלום וכל חייו סבל מאנשים שראו אותו כ"לא מספיק טוב", אך הצליח לבנות את עצמו – ועכשיו בגיל 27, דילן עשיר ומוצלח – אבל עמוק בפנים, הוא עדיין אותו ילד שבור.
החומות שלו גבוהות והלב שלו שמור… עד שסקרלט נכנסת שוב אל חייו. 💜💥

📚 “𝙎𝙝𝙚 𝙢𝙖𝙙𝙚 𝙢𝙚 𝙬𝙞𝙨𝙝 𝙛𝙤𝙧 𝙨𝙤𝙢𝙚𝙩𝙝𝙞𝙣𝙜 𝙄’𝙙 𝙣𝙚𝙫𝙚𝙧 𝙬𝙖𝙣𝙩𝙚𝙙 𝙗𝙚𝙛𝙤𝙧𝙚. 𝙏𝙤 𝙗𝙚 𝙩𝙝𝙚 𝙝𝙚𝙧𝙤 𝙞𝙣 𝙨𝙤𝙢𝙚𝙤𝙣𝙚’𝙨 𝙛𝙖𝙞𝙧𝙮 𝙩𝙖𝙡𝙚 𝙞𝙣𝙨𝙩𝙚𝙖𝙙 𝙤𝙛 𝙩𝙝𝙚 𝙫𝙞𝙡𝙡𝙖𝙞𝙣.” 📚

סקרלט וודס מלאת חיים וחוצפה, חזקה, שאפתנית והמורדת היחידה במשפחה אשר רודפת אחרי כסף והצלחה. 💸
כשגדלה, תמיד הייתה במקום השני אחרי אחותה סיירה, כיוון שהיא לא מונעת מכסף, אלא תשוקה – ועכשיו, בגיל 21, מנסה למצוא את דרכה, לאחר שנותקה כלכלית ע"י אביה. 💥💜

אבל העבר וההווה מתערבבים כאשר דילן חוזר לחייה, הבחור שאהבה מאז שהייתה רק ילדה, הגבר שצריך להיות מחוץ לתחום עבורה…
*האקס של אחותה.* 😱😱😱

📚 “𝙀𝙫𝙚𝙣 𝙗𝙮 𝙢𝙮 𝙡𝙤𝙬 𝙨𝙩𝙖𝙣𝙙𝙖𝙧𝙙𝙨, 𝙞𝙩 𝙬𝙖𝙨 𝙬𝙧𝙤𝙣𝙜 𝙩𝙤 𝙢𝙚𝙨𝙨 𝙬𝙞𝙩𝙝 𝙢𝙮 𝙚𝙭-𝙜𝙞𝙧𝙡𝙛𝙧𝙞𝙚𝙣𝙙’𝙨 𝙡𝙞𝙩𝙩𝙡𝙚 𝙨𝙞𝙨𝙩𝙚𝙧.
𝘽𝙪𝙩 𝙬𝙝𝙚𝙣 𝙝𝙖𝙙 𝙄 𝙚𝙫𝙚𝙧 𝙙𝙤𝙣𝙚 𝙩𝙝𝙚 𝙧𝙞𝙜𝙝𝙩 𝙩𝙝𝙞𝙣𝙜?” 📚

שניהם יודעים שזה אסור… אך למרות שהם צריכים, הם פשוט לא מצליחים להתרחק אחד מהשני… 😬
האם סקרלט תצליח לשבור את החומות של דילן? האם סוף סןף תהיה יותר מאשר מקום שני? והאם דילן ימצא את האדם שיאמין בו ויילחם עבורו…? 💜

📚 “𝙄 𝙖𝙢 𝙝𝙚𝙧𝙨, 𝙖𝙣𝙙 𝙨𝙝𝙚 𝙞𝙨 𝙢𝙞𝙣𝙚, 𝙖𝙣𝙙 𝙬𝙚 𝙖𝙧𝙚 𝙚𝙫𝙚𝙧𝙮𝙩𝙝𝙞𝙣𝙜.” 📚

אז… היו כמה חלקים בעלילה שלא הסתדרו לי וכמה פיתולים שתסכלו אותי (בעיקר ההתנהגות הקלישאתית של אחותה, סיינה) – אבל מלבד זה, זה היה ספר נהדר! 👏💜
סקסי, אמוציונאלי, מלא בכאב לב אבל מתוק בו זמנית… לפעמים מרגיז, אבל שנון, רומנטי וכל כך לוהט! 🔥🔥🔥

זה היה מסע של אהבה אסורה – בו שתי נשמות אבודות מנסות למצוא את דרכם, יחד ולחוד, והוכיחו כי על אהבה אמיתית – שווה להילחם! 💥💜

***קיבלתי קובץ ARC בתמורה לכתיבת סקירה אובייקטיבית***

▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️

📖 מוזמנות לעקוב גם באינסטוש: 🎉 https://www.instagram.com/the_romantic_blogger/

📖 לקריאת סקירות נוספות: 📚 https://books-romance.com/

📖 לרכישת הספר באמזון: https://amzn.to/2UE3BY3

📖 לפרופיל שלי בגודרידס: 🔖 https://bit.ly/3acMRMP

אמרי רוז / Sweet Chaos / Emery Rose 💜💥

:קטגוריותARC, Drama, Erotic Novel, Romantic Novel, Taboo, טאבו, כללי, ספרים באנגלית, רומן אירוטי, רומן רומנטי

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s