The Romantic Blogger

Romance book reviews

פפר וינטרס / Twice a Wish / Pepper Winters 💜🔥

לסקירה בעברית, תגללו למטה! 👇

📚 𝑭𝒐𝒓 𝒂𝒍𝒍 𝒐𝒇 𝒕𝒉𝒐𝒔𝒆 𝒘𝒊𝒕𝒉 𝒇𝒊𝒍𝒕𝒉𝒚 𝒎𝒊𝒏𝒅𝒔 𝒃𝒖𝒕 𝒂𝒓𝒆 𝒏𝒐𝒓𝒎𝒂𝒍 𝒐𝒏 𝒕𝒉𝒆 𝒐𝒖𝒕𝒔𝒊𝒅𝒆… (𝒅𝒆𝒇𝒊𝒏𝒆 𝒏𝒐𝒓𝒎𝒂𝒍). 📚

In this difficult time of Coronavirus, I had the pleasure of reading a book that kept me sane, even if only for a while. Every time I had to stop reading, I waited to get back to this wonderful world Pepper created. 💜
Her writing was like poetry – I felt the sand under my feet… the taste of the fruits… the breeze of the sea in my hair… and the HOT chemistry between Sully and Eleanor. 🔥🔥🔥

📚 “𝑰’𝒎 𝒏𝒐𝒕 𝒂𝒇𝒓𝒂𝒊𝒅 𝒐𝒇 𝒚𝒐𝒖.”
“𝑺𝒐 𝒘𝒉𝒚 𝒂𝒓𝒆 𝒚𝒐𝒖 𝒕𝒓𝒆𝒎𝒃𝒍𝒊𝒏𝒈?”
𝑺𝒉𝒆 𝒑𝒂𝒏𝒕𝒆𝒅 𝒂𝒔 𝒎𝒚 𝒈𝒂𝒛𝒆 𝒍𝒐𝒄𝒌𝒆𝒅 𝒐𝒏 𝒉𝒆𝒓 𝒎𝒐𝒖𝒕𝒉. 𝑯𝒆𝒓 𝒔𝒘𝒆𝒆𝒕, 𝒑𝒆𝒓𝒇𝒆𝒄𝒕, 𝒅𝒆𝒍𝒊𝒄𝒊𝒐𝒖𝒔 𝒇𝒖𝒄𝒌𝒊𝒏𝒈 𝒎𝒐𝒖𝒕𝒉. “𝑾𝒉𝒚 𝒂𝒓𝒆 𝒚𝒐𝒖?” 📚

Writing a good sex scene? It's a talent…
But writing a kiss scene that is better than any sex scene I have ever read? It's just genius!!! 👑💜
So if I thought the first book was scorching hot, I was wrong. Hell, this book needs to be sold with a vibrator! 😂

Pepper's imagination is so vivid, her descriptions so real – which was exactly what I needed. I felt like I was in an alternate world, a virtual reality, as if I wore VR goggles… just like in this world she created. 💥
Also, in Pepper's story there is no Coronavirus – but there is isolation from the rest of the world! 🌴😉

📚 𝑶𝒏𝒄𝒆 𝒖𝒑𝒐𝒏 𝒂 𝒕𝒊𝒎𝒆, 𝑰’𝒅 𝒃𝒆𝒆𝒏 𝒂 𝒈𝒊𝒓𝒍 𝒄𝒂𝒍𝒍𝒆𝒅 𝑬𝒍𝒆𝒂𝒏𝒐𝒓. 𝑨 𝒈𝒊𝒓𝒍 𝒘𝒉𝒐 𝒘𝒂𝒔 𝒏𝒐𝒓𝒎𝒂𝒍 𝒂𝒏𝒅 𝒏𝒂ï𝒗𝒆.
𝑩𝒖𝒕 𝑱𝒊𝒏𝒙?
𝑺𝒉𝒆 𝒘𝒂𝒔 𝒂 𝒈𝒐𝒅𝒅𝒆𝒔𝒔 𝒘𝒊𝒕𝒉 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒓𝒐𝒍 𝒐𝒗𝒆𝒓 𝒂 𝒈𝒐𝒅.
𝑯𝒆’𝒅 𝒃𝒐𝒖𝒈𝒉𝒕 𝒎𝒆.
𝑩𝒖𝒕 𝑰’𝒅 𝒋𝒊𝒏𝒙𝒆𝒅 𝒉𝒊𝒎. 📚

Sully and Eleanor continue to struggle… with one another and themselves… She tries to find a way to escape her captivity, and he tries to find a way to break free of her cables around his cold heart. 💥
Who is Sullivan Sinclair? What happened to him that made him treat humans as captive animals and animals with compassion and sensitivity…? 💜
Will Eleanor finally break and become submissive? Or will she grow from a cubic zirconia to a fine Hawk diamond…?
💎

The talented Pepper Winters is giving us a story about a cruel, dark and passionate bond between two broken souls. I would say it's a romance, but it's not really.
Just… READ IT! 💜😱

*** 𝕀 𝕣𝕖𝕔𝕖𝕚𝕧𝕖𝕕 𝕒𝕟 𝔸ℝℂ 𝕗𝕣𝕠𝕞 𝕥𝕙𝕖 𝕒𝕦𝕥𝕙𝕠𝕣 𝕗𝕠𝕣 𝕒𝕟 𝕙𝕠𝕟𝕖𝕤𝕥 𝕣𝕖𝕧𝕚𝕖𝕨 ***

📖 ᖴOᒪᒪOᗯ ᗰE Oᑎ IᑎᔕTᗩGᖇᗩᗰ 🎉

📖 ᐯIᔕIT ᗰY ᗷᒪOG ᖴOᖇ ᗰOᖇE ᖇEᐯIEᗯᔕ

Read Once a Myth: 💜 https://amzn.to/3djrJ9U
Pre-order Twice a Wish: 🔥 https://amzn.to/3a3DWNG


📚 𝑭𝒐𝒓 𝒂𝒍𝒍 𝒐𝒇 𝒕𝒉𝒐𝒔𝒆 𝒘𝒊𝒕𝒉 𝒇𝒊𝒍𝒕𝒉𝒚 𝒎𝒊𝒏𝒅𝒔 𝒃𝒖𝒕 𝒂𝒓𝒆 𝒏𝒐𝒓𝒎𝒂𝒍 𝒐𝒏 𝒕𝒉𝒆 𝒐𝒖𝒕𝒔𝒊𝒅𝒆… (𝒅𝒆𝒇𝒊𝒏𝒆 𝒏𝒐𝒓𝒎𝒂𝒍). 📚

בתקופה הקשה שעוברת על כולנו עם נגיף הקורונה, היה לי העונג לקרוא ספר שהשכיח ממני את כל הצרות, גם אם רק לרגע. כל פעם שהייתי צריכה לעצור, רק חיכיתי לחזור לעולם המופלא שפפר יצרה. 💜
הכתיבה שלה היא כמו שירה – הרגשתי את החול מתחת לרגלי… את הטעם של הפירות… את הבריזה של הים בשיער… ואת הכימיה השורפת בין סאלי ואלינור. 🔥🔥🔥

📚 “𝑰’𝒎 𝒏𝒐𝒕 𝒂𝒇𝒓𝒂𝒊𝒅 𝒐𝒇 𝒚𝒐𝒖.”
“𝑺𝒐 𝒘𝒉𝒚 𝒂𝒓𝒆 𝒚𝒐𝒖 𝒕𝒓𝒆𝒎𝒃𝒍𝒊𝒏𝒈?”
𝑺𝒉𝒆 𝒑𝒂𝒏𝒕𝒆𝒅 𝒂𝒔 𝒎𝒚 𝒈𝒂𝒛𝒆 𝒍𝒐𝒄𝒌𝒆𝒅 𝒐𝒏 𝒉𝒆𝒓 𝒎𝒐𝒖𝒕𝒉. 𝑯𝒆𝒓 𝒔𝒘𝒆𝒆𝒕, 𝒑𝒆𝒓𝒇𝒆𝒄𝒕, 𝒅𝒆𝒍𝒊𝒄𝒊𝒐𝒖𝒔 𝒇𝒖𝒄𝒌𝒊𝒏𝒈 𝒎𝒐𝒖𝒕𝒉. “𝑾𝒉𝒚 𝒂𝒓𝒆 𝒚𝒐𝒖?” 📚

כי לכתוב סצנת סקס טובה? זה כישרון…
אבל לכתוב סצנת נשיקה שהיא טובה יותר מכל סצנת סקס שאי פעם קראתי? זו כבר גאונות!!! 👑💜
אז אם חשבתי שהספר הראשון היה לוהט, טעיתי. לעזאזל, הספר הזה צריך להימכר עם ויברטור! 😂

הדימיון של פפר כל כך חי, התיאורים שלה כל כך אמיתיים ומוחשיים – וזה בדיוק מה שהייתי צריכה. הרגשתי שאני נמצאת עולם חלופי, מציאות מדומה אחרת, כאילו חבשתי משקפת VR… ממש כמו בעולם שהיא יצרה. 💥
בעולם הזה של פפר אין קורונה – אבל הוא בהחלט מבודד משאר העולם! 🌴😉

📚 𝑶𝒏𝒄𝒆 𝒖𝒑𝒐𝒏 𝒂 𝒕𝒊𝒎𝒆, 𝑰’𝒅 𝒃𝒆𝒆𝒏 𝒂 𝒈𝒊𝒓𝒍 𝒄𝒂𝒍𝒍𝒆𝒅 𝑬𝒍𝒆𝒂𝒏𝒐𝒓. 𝑨 𝒈𝒊𝒓𝒍 𝒘𝒉𝒐 𝒘𝒂𝒔 𝒏𝒐𝒓𝒎𝒂𝒍 𝒂𝒏𝒅 𝒏𝒂ï𝒗𝒆.
𝑩𝒖𝒕 𝑱𝒊𝒏𝒙?
𝑺𝒉𝒆 𝒘𝒂𝒔 𝒂 𝒈𝒐𝒅𝒅𝒆𝒔𝒔 𝒘𝒊𝒕𝒉 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒓𝒐𝒍 𝒐𝒗𝒆𝒓 𝒂 𝒈𝒐𝒅.
𝑯𝒆’𝒅 𝒃𝒐𝒖𝒈𝒉𝒕 𝒎𝒆.
𝑩𝒖𝒕 𝑰’𝒅 𝒋𝒊𝒏𝒙𝒆𝒅 𝒉𝒊𝒎. 📚

סאלי ואלינור ממשיכים להאבק… אחד בשני, בעצמם… היא מנסה למצוא דרך לברוח מהשבי שנכפה עליה, והוא מנסה למצוא דרך להשתחרר מהכבלים שלה סביב ליבו הקר. 💥
מיהו סאליבן סינקלייר? מה קרה לו שגרם לו להתייחס לבני אדם כחיות בשבי ולבעלי חיים בחמלה ורגישות…? 💜
האם אלינור תישבר ותהפוך סוף סוף לכנועה? או שתתחזק ותהפוך מאבן זירקון ליהלום הוק משובח…? 💎

פפר ווינטרס המוכשרת מציגה בספר השני קשר אכזרי, אפל ומלא תשוקה בין שתי נשמות שבורות. הייתי אומרת שזו רומנטיקה, אבל זה לא.
תעשו לי טובה ופשוט… תקראו! 💜😱

***קיבלתי קובץ ARC בתמורה לכתיבת סקירה אובייקטיבית***

📖 מוזמנות לעקוב גם באינסטוש 🎉

📖 לרכישת הספר הראשון Once a Myth באמזון: 🔥 https://amzn.to/3djrJ9U

📖 לרכישה מוקדמת של Twice a Wish באמזון (יוצא ב 24.3): 💜 https://amzn.to/3a3DWNG

📖 לא קוראת באנגלית? לרכישת הספרים המתורגמים של פפר וינטרס (הוצאת ספרות שנוגעת), לחצו כאן.

פפר וינטרס / Twice a Wish / Pepper Winters 💜🔥

:קטגוריותARC, Dark, Erotic Novel, Romantic Novel, Slow-burn, Suspense, Taboo, אופל, טאבו, כללי, מתח, ספרים באנגלית, רומן אירוטי, רומן רומנטי

תגובה אחת

טרקבאקים

  1. הספרים האהובים עליי ב- 2020 / My Favorite books of 2020 🎉📚👯‍♀️ – The Romantic Blogger

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s